Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2017

Punarjanma (Rebirth) in Indian Philosophy

ഹോമകുണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന ഐശ്വര്യം

നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇഷ്ടിക കൂട്ടി ഹോമകുണ്ഡം ഒരുക്കി അയ്യായിരമോ , പതിനായിരമോ , ലക്ഷക്കണക്കിനോ രൂപ കൊടുത്തു ഒരു ഹോമത്തോഴിലാളി പുരോഹിതനെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാത്ത ഭാഷയിൽ അവൻ എന്തൊക്കെയോ  പുലമ്പുകയും കൈക്രിയ കാട്ടുകയും ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഐശ്വര്യം വളഞ്ഞവഴിയിൽ (through shortcut,  വലിയ പ്രയത്നം കൂടാതെ ) എത്തിച്ചു തരുമെന്ന്. ഈ അനാചാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് വേദ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആണ്.ഋഷിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ , ഉപനിഷത്ത് എന്നിവയിൽ കുടിലബുദ്ധികൾ മിക്സിങ് നടത്തി ഋഷിമാരുടെ പേരിൽ പലതും തട്ടിവിട്ടു.വൈദികയജ്ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിപ്രക്രിയയുടെ നാടകവും ആയുർവേദമരുന്നുകൾ അഗ്നിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു vapour formൽ ആകുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അന്തരിക്ഷശുദ്ധി , മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനഃശുദ്ധി എന്നിവ മാത്രമാണ് സദ്‌ഫലങ്ങൾ. അദൃശ്യമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഐശ്വര്യം,പായസം തുടങ്ങിയവ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിവരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഒരു തരം മാനസികരോഗമാണ്. ബ്രാഹ്മണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മറവിൽ ഗോമേധം , അശ്വമേധം , നരമേധം തുടങ്ങിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനാരംഭിച്ചു. ഭാഗ്യത്തിന് പുരുഷമേധം നടത്തിയതായി തെളിവുകൾ ഒന്നും

മഹാശിവരാത്രി ആശംസകൾ

ശിവൻ എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിവിശേഷണമാണെന്നാണ് പൊതുധാരണ.ശിവു കല്യാണെ (ധാതുപാഠം ൧൦.366 ) എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ശിവശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വയം മംഗളസ്വരൂപിയും അന്യർക്ക് മംഗളപ്രദനുമാകയാൽ ഈശ്വരൻറെ  പേരാണ് ശിവൻ. ദേവശബ്ദത്തിൽ മഹത്  എന്ന് കൂടി ചേർത്താൽ മഹാദേവൻ. യോ മഹതാം ദേവഃ സ മഹാദേവഃ  (ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ) വിദ്വാൻമാരിൽ വിദ്വാനും സൂര്യാദി പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈശ്വരനെ. യ ഈശ്വരേഷു സമര്ഥേഷു പരമഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സ പരമേശ്വരഃ , സമര്ഥരിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനും , എതിരില്ലാത്ത സാമർഥ്യത്തോട് കൂടിയവനും അവനു തുല്യം  മറ്റൊന്നില്ലാത്തവൻ എന്നത് കൊണ്ട് പരമേശ്വരൻ എന്ന് ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നു . യ  ശം  കല്യാണം സുഖം കരോതി സ ശങ്കരഃ, മംഗളം അതായത് സുഖം ഉളവാക്കുന്നവൻ ആയത് കൊണ്ട് ശിവനെ ശങ്കരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യൊരോദയത്യ ന്യായക്കാരിണോ ജനാന് സ രുദ്രഃ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ കരയിപ്പിക്കുന്നതിന് ന്യായക്കാരിയായ രുദ്രനെ പഴിക്കരുത് . ന്യായകാരി ആയതിനാലാണ് ഒരു തൂക്കം പോലും തെറ്റാതെ കര്മഫലങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ , ദുരിതങ്ങൾ ഒക്കെ രുദ്രൻ നല്കുന്നത്. നോട്ട്: തുടർന്നുള്ള ഭാഗം ശൈവപൗരാണികമത വിമർശനമാണ്. ഈ ഉദാത്തമായ ആശ

നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം

നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നാളെ നടത്താൻ പോകുന്ന ചടങ്ങുകൾ കാണാൻ എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെയും എൻറെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ശിവക്ഷേത്രമാണ് ലൊക്കേഷൻ.കാളയുടെ മാതൃക ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ കായികശക്തിയും മദ്യശക്തിയും  ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായി കാണുന്ന ഈ കലാപരിപാടി.അടുത്തിടെ ഈ കെട്ടുകാളയുടെ രൂപം വലുതാവുകയും ഉയരം ഒരു മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തിൻറെ അത്രയും ആകുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ റോഡ് വലുതാക്കിയും മൊബൈൽ ക്രയിൻ ട്രക്ക് , ജെ.സി.ബി. തുടങ്ങിയ യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആണ് വിശ്വാസികൾ ഈ ചടങ്ങു നടത്തുന്നത് . ഇത് തെല്ലും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത അരസികനായ ഞാൻ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടാസ്വദിക്കും. പത്തു  മുപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ ഈ കെട്ടുത്സവ സംസ്കാരവുമായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു. അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്കിത് ചേരില്ല. എന്നാൽ കാണാൻ അതിമനോഹരമാണ്. ഗോത്രസംസ്കാരത്തിൻറെ അടയാളം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് നിലനിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്.അതിനാൽ ഇതിന്റെ നിർമാണഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ആകാശം മുട്ടെ പണിഞ്ഞു

Jio 4G Free Ride Going to End

Looks like folks would have to pay for Reliance Jio to get 4G wireless internet after March 31, 2017.The free ride is going to end. It will be Rs 100 in advance and a little more than Rs 10 a day to use internet. It is like a wineshop man who gives you wine initially for free to get addicted. Then he gives it for little money. Once you feel you cannot live without wine , you throng his wineshop and buy at whatever cost. 25.02.2017: Ananthanarayanan Free has to end on March 31. The offers wil be cheaper thereby making it more affordable. The free wil attract people to get used with Internet and the cheaper rates in April wil make them stay with Internet and other services. Other service providers shall also reduce and thereby Internet can be cheaper to use. Cloud computing and other cloud services wil increase

വിതച്ചത് കൊയ്തു.

വിതച്ചത് കൊയ്തു. മഹാനായ സിനിമദൈവം ഭൂതഗണങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീവിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിച്ചു തിമിർത്തപ്പോൾ അറിയാൻ മേലായിരുന്നോ അതിനൊക്കെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുമെന്ന്.കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പണി കിട്ടിയപ്പോൾ അച്ഛനും , അപ്പൂപ്പനുമായ ദൈവത്തിനു നൊന്തു.

Real Tirth

Reading of Vedas, helping others, practicing yoga, speaking truth, respect to parents, praying to god, peace, self control, good behaviour, knowlege seeking, all these and which makes us and others happy are the real tirth. Without Pursing the real tirth and traveling to far off places to find tirth is useless.

Crime Against Women on a High

Kerala is becoming very unsafe for women and children. A movie star, dalit college girl, little child or a grandmother are just lustful objects for the perverts in Kerala.Time is ripe for a mass movement against atrocities done to women.We the public should start dictate terms to the politicians and the pseudo intellectuals.The politician - criminal - police nexus is behind the rise of criminal gangs , goons known as kottashen mafia who are supported by the wolves in the society. Systemically, they are perpetrating violence and spreading fear among the women in the Kerala Society. Women should get out of their houses and travel in groups at night with whatever arms they have got be it Kitchen Knife or Pepper Spray or Axe or a good staff and should capture the streets and roads where men roam freely after night. The unwritten rule imposed by the crooked men that a woman traveling alone is one without modesty should be defeated at all cost. I am writing this solution, since I lost fai

What is a Content Meta Rights Tag?

A meta tag is an HTML tag containing information that the search engines may look up about a certain website.Content Rights meta tag would send google or bing about the company that holds the copyright of the website and it's content. Here is how to set it up. Add the following code within the head section of a webpage. <meta name="rights" content="©2010-2017 Your company Private Limited. All rights reserved" /> Don't Ignore the meta tags because it is recommended to build a search engine friendly website to get organic search visitors to your website.Note that the above code is HTML5 Valid.

Autobiography of a Yogi - Read with Caution

Very inspiring book filled with positiveness. I was gifted this book by my sister when I was a teenager. It planted the worst kind of pouranic hindu concepts deep in to me. It took me years to get off from the halucination the concepts would get you to. So I would recommend this book to the trash since anything that takes you away from true knowledge and provides you false knowledge & send you to delusion (Mithya) should be foresaken like poison. It would taste like honey but leads to death. Truth my friend tastes sour, but will be like Amruth .May the celebrity endorsement or the vast amount of money does not tempt anyone to fall in to the trap laid by the author. Image Credits: Kiran KS

Childbeating Teachers of Kerala

ഈ തല്ല് ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല.കുട്ടികളെ തല്ലി നേരയാക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ബി.എഡ്. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു പുരോഹിതൻ ഇത്രയും അധപ്പതിക്കരുത് . http://marivaniosbethanyschool.org/management/

Insult Hindus and then cry Intolerance

ഹിന്ദുക്കൾ അസഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ മനസിലാക്കുക സെക്സി ദുർഗ  എന്ന പേരിൽ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന ഈ നാട്ടിൽ സെക്സി ആയിഷ , സെക്സി ഫാത്തിമ , സെക്സി മേരി എന്നീ പേരുകളിൽ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല.എന്ത് കൊണ്ടാണെന്നു ചിന്തിക്കുക?

Committed to Ethical Practises

Pledging to adopt fair practices for a corruption free Bharat. Take your pledge... http://pledge.cvc.nic.in/

Religious Jumps from One Stream to Another

My religious jumps has been like this. Puranik Hinduism (Hanuman Bhakth) ---> Amma Bhakth --->Bhagawad Gita Path & Neo Vedanta Religion ----->Sanatana Vedic Dharma (Path Showed by Maharishi Dayananda Saraswathi) These jumps were not easy and was like jerky gear shifts on a ride through an unfamiliar terrian. Don't know whether Maneesh becomes Maathukutty or Majeed in the future since that is the trend going on in Kerala where I live.And we common people are fools.We follow the celebrities and the trends.

Two Persons at two extremes of life

കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായുള്ള സ്വകാര്യ ദുഃഖമാണ് (ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കായി) ക്യാൻസറിനോട് പൊരുതി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബന്ധുവായ ഒരു സാധുസ്ത്രീയും,  ഏതോ പെണ്ണ്  തന്നെ  നിരസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ആരോഗ്യമുള്ള തൻറെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന നല്ലവനായ ഒരു സുഹൃത്തും. രണ്ടു പേരും ജീവിതത്തിൻറെ  രണ്ടു extreme അവസ്ഥകളിൽ നിൽക്കുന്നു.

Celebrating 10 years of Service Making Quality Websites

Rode about 86 kilometers at dawn on my motorcycle to deliver money as a transporter to a cancer patient admitted in a hospital. This is how destiny allowed me to celebrate the strenuous 10 years.. http://www.orangisonline.com/celebrating-10-years-of-service-building-website/

Patanjali Industries - a succesful desi company

പതഞ്‌ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗശാസ്ത്രം ഒരു കുഞ്ഞും പഠിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ അവഹേളിക്കാൻ ആരും പിന്നിലല്ല. ബാബാ രാംദേവ് കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ പേര് ഇട്ടതു കൊണ്ട് നാലാള് ആ പേര് അറിഞ്ഞു. പതഞ്ജലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു പലരും കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നു , യോഗാസനം വിറ്റും മറ്റും .എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്കും പഠിക്കേണ്ട.യോഗദർശനത്തിനു വിരുദ്ധമായതാണ് എല്ലാവര്ക്കും പ്രിയങ്കരം. പതഞ്‌ജലി ഇൻഡസ്ട്രീസ് യുണിലിവർ പോലെ ഉള്ള ഒരു ബിസിനെസ്സ് ആണ്. നടത്തുന്നത് ബാബാ ആയത് കൊണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ കുറവുണ്ടാകും. I use many products of Patanjali.Some are good some are utter waste. But I will buy the good ones to support Baba Ramdev's good endeavour of social entrepreneurship. His vision is to build a healthy generation eating good food and ayurvedic medicine so that less of them goes to hospital for deadly diseases. 17.02.2017: Products People Suggested Good Based on User Experiences Atta Honey Amla Candy Asafoedita Spices Cereals Dant Kanthi Toothpaste Bath Soaps  Pathanjali Body Ubtan / U

Watch this Video to get an idea of Bhagawad Gita.

Watch this Video to get an idea of Bhagawad Gita.

Why Hindus are disinteresting in Conversion?

It is a shame and not an achievement that Hindus don't convert. One has to run pillar to post to get converted to Sanathana Dharma.Temples which are the popular spiritual centers , usually sports an unwelcome board to semitic religion followers.This should change and temples should provide help and guidance to all those interested to come back to Sanatana dharma. Opening the gates is just a matter of large heartedness. 16.02.2017: I am a Hindu who believes we need to welcome xtians and Muslims from the clutches of church, mosque etc to the free world where one can believe in what they like.. If Acharya sankara was not there, present Hindu religion would not have been there.Atheist religions like Buddhism and Jainism were prominent and Vedic cults degenerated to ritualism.Sankara revived by travelling all over India by ideologically killing the budha , jain cults...later period threat of Mohammedan invaders and European imperialists came.

ഭാരതീയ ധര്മശാസ്ത്രത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ട സസ്യഭക്ഷണം

അഭക്ഷ്യാണി ദ്വിജാതീനാമമേധ്യപ്രഭവാണിച. (മനുസ്‌മൃതി 5 ,5 ) ദ്വിജന്മാർ (ബ്രാഹ്മണ , ക്ഷത്രിയ , വൈശ്യർ ), ശൂദ്രർ എന്നിവർ മലിനമായ അഥവാ മലമൂത്രാദികളുടെ സംസർഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങൾ കായ് , കിഴങ്ങുകൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കരുത്. ധർമശാസ്ത്രത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒട്ടും യുക്തിപരമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വിസർജ്യവസ്തുക്കൾ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്ത ഉള്ളി (garlic), സവാള (onion), കിഴങ്ങുകളായ മുള്ളങ്കി (radish), ബീറ്റ്‌ കിഴങ്ങ്‌ (beetroot), കപ്പ (tapioca), ചേന (Elephant Yam), മധുരക്കിഴങ്ങ് (sweet potato) എന്നീ പോഷകഗുണമുള്ള ആഹാരങ്ങളെ സ്‌മൃതി കാലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് യുക്തിപരമായ ഒരുത്തരം തരാതെയായിരുന്നു. ഇന്ന്  ഈ  സ്‌മൃതി തുടരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.

Cow Protection and Simultaneous Leather Usage

We Indians want to protect Cow / Bull and to wear leather belts (and use leather products) at the same time. Representative Image: Don't know whether the belt is leather since the RSS is believed to be having a rethink about changing leather belts and shoes from their uniform since 2011. Image Credits: Kiran KS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776438962532586&set=a.101922586650897.3458.100004994672627&type=3&theater Reference 1. http://timesofindia.indiatimes.com/…/articleshow/7691281.cms

Website Canonicalilasation Issue Fixing Service

SEO Custom Job Htaccess redirection of non www versions of your website to www version on Apache server for Static HTML Websites 301 Permanent URL Redirection Delivered in 48 Hours for Rs 2000 

Professional Wordpress Migration Service

Professional Wordpress Migration Service @ Indian Rupees 6000.We make sure the link juices are transferred to your new domain during rebranding of website or domain change of a wordpress website. http://www.orangisonline.com/contact/

Bathing with a Raincoat - Superb Idea for Not getting Wet

Looks like she learned the art of Bathing in Raincoat without getting wet from a Sardarji.

സമ്പാദ്യവും ദാനവും

"ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധനം ഇന്നു തരേണമേ.....ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് " - വിശുദ്ധ ബൈബിൾ - 6-11,19 കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽഎസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനം എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന പള്ളി / ക്രിസ്തീയസഭകൾ ഇതിനു നേർവിപരീതമായാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.അവർ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ആശയത്തിന് നേർവിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു അവ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ്.  ഹിന്ദുക്കൾക്കൊരു വേദമന്ത്രമുണ്ട്. നൂറു കൈ കൊണ്ട് സമാഹരിക്കുവിൻ എന്നിട്ട് ആയിരം കൈ കൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യൂ  എന്നതാണ് അതിൻറെ  സാരം. ബൈബിളിനു നേർവിപരീതമാണ് ഭാരതീയ കാഴ്ചപ്പാട്. ധാർമികമായി അർത്ഥം (ധനം) സമ്പാദിക്കുക, അതുപയോഗിച്ചു കാമം (ആഗ്രഹങ്ങൾ) പൂർത്തിയാക്കുക പിന്നീട് മോക്ഷത്തിന് (മരണശേഷം ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കൽ ) ശ്രമിക്കുക. ഭാരതത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഇതു വളച്ചൊടിച്ച് ഭാരതീയനോട് , " നിങ്ങൾ ധനം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തരൂ , ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ indirectly ഐശ്വര്യം നിങ്ങളിലേക്കെത്തും ". ശുദ്ധതട്ടിപ്പാണിത് . മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കാതെ പരാന്നഭോജികളായി ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന പുരോഹിതകപടന്റെ (പോപ്പ് ) കുബുദ്ധിയാ

ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്‌ പൂജാരിയാകാമോ? - Mathrubhumi Discussion

കേരളത്തിലെ ചുവന്ന ഫാസിസം

ചില തെണ്ടികൾക്ക് പണിയെടുത്തു തിന്നാൻ അറിയില്ല ചമ്പൽ കൊള്ളക്കാരെ പോലെ പിടിച്ചു പറിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം സാമൂഹികദ്രോഹികളാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം.

MNREGA became handy to push money immediately to rural households

Though MNREGA is mocked by the right politicians as a scheme that increases corruption, it became handy when immediately money needed to pumped to the rural households to mitigate the harmful effects of Rupee Demonitisation. Rs 48000 will be pumped to the MNREGA this year.Many labourers who are sitting jobless due the slowdown and are back from cities to their villages will get the money.

Paytm and PhonePe Failed Transactions

Two days back I tried to send a payment to DTH operator via PhonePe UPI App.It is still showing processing and rotating animation is seen. Then I paid the usual way at the DTH operator website using laptop.Similiarly I tried to add money to the Paytm account of a friend on his phone. Tried multiple times and system error every time to add money. But we had added money easily in the past. Some days even though internet is there on our part, the application server sends back error messages due to huge adoption of digital payments. Everyone has to upgrade their servers to handle the increased usage.

MNP Tata Docomo to Vodafone Experience

Porting from Tata Docomo to Vodafone was Easy. I just sent an SMS PORT 9xxxxxxxx5 to 1900.The number starting with 9 and ending with 5 is my tata docomo number which I want to port to Vodafone India. Now I got a message from 1901 Hi!Your UPC is TL8xxxx5 & this is valid till 12-2-2017.Pls disclose the UPC only to recipient operator personnel at point of sale & not to any other person. Visit a SIM card vendor of Vodafone and show this UPC number and get a new Vodafone sim card. Four days later , I got a sms from Vodafone : Hello!Your Porting Request TL8xxxx5 dated 01Feb17 has been approved by your current operator.We will communicate the porting date and time shortly. The next day, tata docomo range went missing.So I removed the sim and inserted the vodafone sim.What happened next was Vodafone sim network was showing in the mobile phone.I tried a call on the new connection. You get connected to the company call centre for sim online verification. Carry the iden

My Last year's body fat losing experience

Steps I can remember that I have done to reduce fat 1. Strict Avoidance of Bakery & Processed Food during initial days. 2. Reduced Eating Out from Restaurants 3. Eating dinner 4 hours before sleeping 4. Cultivated a habit of spending 1 to 2 hours daily in farm taking care of plants.Growing them and eating them.

ജാതിചിന്തകൾ

സരിത നായർ , രശ്മി നായർ , ലക്ഷ്മി നായർ ഈ മൂന്ന് പേരെ വെച്ച് നായർ സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിന്റെ കുഴപ്പം കാരണമാണ്. നിങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സൈഗാൾ , എം .ജി .ആർ. , സുരേഷ് ഗോപി , സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ , സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള തുടങ്ങിയവരെ കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ?

Act Against Rapid Evangelisation Happening in India

I see nothing wrong with the video. He is just doing his job. He has targets to achieve and India is fertile soil for evangelisation. THere are thousands of people like him in nook and corner of the country and millions of dollars are pumped in to convert hindus. On the other side , hindus have lot of potential to spread sanatana dharma but we do very less work. Why can't we start Shuddhi or reconversion ceremony at each temples in each village and open our temples, places of worship for all people just like what teachers like Vivekananda did.Let us focus on that .Stop dumping dead bodies in ganga and that can make these evangelist vultures jobless.