Skip to main content

ഹോമകുണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന ഐശ്വര്യം

നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇഷ്ടിക കൂട്ടി ഹോമകുണ്ഡം ഒരുക്കി അയ്യായിരമോ , പതിനായിരമോ , ലക്ഷക്കണക്കിനോ രൂപ കൊടുത്തു ഒരു ഹോമത്തോഴിലാളി പുരോഹിതനെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാത്ത ഭാഷയിൽ അവൻ എന്തൊക്കെയോ  പുലമ്പുകയും കൈക്രിയ കാട്ടുകയും ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഐശ്വര്യം വളഞ്ഞവഴിയിൽ (through shortcut,  വലിയ പ്രയത്നം കൂടാതെ ) എത്തിച്ചു തരുമെന്ന്. ഈ അനാചാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് വേദ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആണ്.ഋഷിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ , ഉപനിഷത്ത് എന്നിവയിൽ കുടിലബുദ്ധികൾ മിക്സിങ് നടത്തി ഋഷിമാരുടെ പേരിൽ പലതും തട്ടിവിട്ടു.വൈദികയജ്ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിപ്രക്രിയയുടെ നാടകവും ആയുർവേദമരുന്നുകൾ അഗ്നിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു vapour formൽ ആകുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അന്തരിക്ഷശുദ്ധി , മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനഃശുദ്ധി എന്നിവ മാത്രമാണ് സദ്‌ഫലങ്ങൾ. അദൃശ്യമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഐശ്വര്യം,പായസം തുടങ്ങിയവ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിവരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഒരു തരം മാനസികരോഗമാണ്. ബ്രാഹ്മണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മറവിൽ ഗോമേധം , അശ്വമേധം , നരമേധം തുടങ്ങിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനാരംഭിച്ചു. ഭാഗ്യത്തിന് പുരുഷമേധം നടത്തിയതായി തെളിവുകൾ ഒന്നും ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പശു , കുതിര തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ തീയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവ സ്വർഗം പൂകുമെന്നും ഈ വിവരദോഷികൾ സങ്കൽപ്പിച്ചു. അവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ തന്ത്രമതക്കാരും വാമമാർഗികളും. യാഥാർത്ഥത്തിൽ ശതപഥബ്രാഹ്മണത്തിൽ രാഷ്ട്രം വാ അശ്വമേധ അന്നംഹി ഗൗ അഗ്നിര്-വാ അശ്വം .ആജ്യം മേധഃ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രാജാവ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ന്യായവും ധർമ്മവും പാലിച്ചു രാജ്യത്തെ ഉയർത്തുന്നത്, യജമാനൻ നെയ്യ് അഗ്നിയിൽ ഇടുന്നത് തുടങ്ങിയത്, വിദ്യാദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ അശ്വമേധമെന്നും , മനുഷ്യൻ തൻറെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ , ആവാസസ്ഥാനമായ ഭൂമി , അതിൽ വിളയുന്ന അന്നം തുടങ്ങിയവയെ വിഷമയമാക്കാതെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ് ഗോമേധം. മനുഷ്യൻറെ  ശവശരീരം ആയുർവേദമരുന്നുകൾ , നെയ്യ് എന്നിവ ചേർത്ത് പ്രാചീനവിധിപ്രകാരം മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാതെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് നരമേധം.
യജ്ഞം ചെയ്‌താൽ ബലിമൃഗവും യജമാനനും സ്വർഗത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈ മൂഢന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. തീവ്രവാദം മൂത്ത് കൊന്നൊടുക്കിയാൽ 42 ഹൂറിമാരെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന
ജിഹാദിയെ പോലെ മൂർഖനാണ് ഇവന്മാരും. ഇവനും ഇവളുമൊക്കെ സ്വയം യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ ചാടി സ്വർഗത്ത് പോയിത്തരേണ്ടതാണ്. ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഹോമം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഭാരതത്തിൽ എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും  തുടരേണ്ടതാണ്. അതിന് ജാതി / മതം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. നാം പുറത്ത്‌ വിടുന്ന CO2 വാതകത്തിന് പകരം ആയുർവേദമരുന്നു കത്തിക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധമുള്ള 2CO & CO2 വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് അണുനാശകമാണ് പക്ഷെ അധികം പുകയ്ക്കരുത്. ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ഉദാത്തമായ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ്.അതിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ , സിഖ് , മുസ്ളീം ,ഹിന്ദു  ആരു  ചൊല്ലിയാലും അവയിലെ ആശയങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുകയും മനസ്സ് നന്നാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ആര്യാവർത്തം രോഗരഹിതമായിരുന്നു എന്ന് ഋഷിമാർ പറയുന്നു.

 Courtesy: Reporter TV News Feb 2017

Comments

Popular posts from this blog

Dr. Fixit Water Proofing Product Newcoat and Primer Pricelist July 2013

ELECTION COMMISSION OF INDIA’S VOTERS ID CARD DUPLICATE APPLICATION PROCESS

Generate your online e-aadhaar card easily