പശുസംരക്ഷണം മതസാഹോദര്യത്തിന്

ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവാചകനെ എത്ര സ്നേഹമുണ്ടോ അത്രയും സ്നേഹം സെക്കുലറിസം ബാധിക്കാത്ത ഹിന്ദുമതവിശ്വാസിക്ക് പശുവിനോട് ഉണ്ട്. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പശുവിനെ കൊല്ലാതെയും മതനേതാവിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ വരക്കാതെയും ഇരുന്നു കൂടെ. സ്വകാര്യതയും സഹിഷ്ണുതയും വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന പുരോഗമനക്കാർക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭക്ഷണസ്വാതന്ത്രവും മാത്രം മതീലോ സമാധാനം വേണ്ട .

കടപ്പാട് : സോഷ്യൽ മീഡിയ

Comments

Popular posts from this blog

How to get a Dog License in Kerala?

ഷീയോനാഥ് നദി , ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നദി.

Online Indian Ad Network Komli Review